Vizyon, Misyon ve Kalite Anlayışı

Vizyon, Misyon ve Kalite Anlayışı

Vizyon, Misyon ve Kalite Anlayışı
VİZYONUMUZ
Dünyayı konukseverliğin ışığı ve sıcaklığıyla doldurmak, sürekli tercih edilen bir marka yaratmak ve uluslararası alanda ülkemizi turizm açısından en iyi şekilde temsil etmektir.
MİSYONUMUZ
Güleryüzlü hizmet anlayışımızla misafirlerimize, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak ve turizmde yeniliklere öncü olmak.
DEĞERLERİMİZ
Kalıcı misafirler edinmenin değerine inanıyor, misafirlerimizle aramızdaki dostluğa uzun vadeli bakıyoruz. Misafirlerimizin yerine düşünüyor, ve onların ihtiyaçlarına uygun, değer katan çözümler üretiyoruz. Misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli bir hizmet anlayışıyla karşılamak temel hedefimizdir.
Güral Premier Kalite Anlayışı
Sizlere değerli misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmek ve turizmi sürdürülebilir kılarak gelecek nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına tesislerimizde birçok kalite yönetim sistemi uygulamaktayız. İşletmelerimiz en üst yönetim kademesinden başlayan ve en alt seviyedeki çalışanımıza kadar özümsenen kalite anlayışı, tüm konularımızda iz bırakacak hizmet sunumuna ve turizm sektöründe fark yaratacak adımları atan bir marka olmamıza neden olmaktadır. Çok iyi biliyoruz ki; sahip olduğumuz bu kalite anlayışını sürekli kılmak, misafirlerimizin memnuniyetlerini her zaman en üst seviyede sürdürülebilir kılınması ile mümkün olmaktadır. Güral Premier kalite anlayışı ile her ne şart ve koşul altında olursa olsun işletmelerimizdeki tanımlı tüm süreçleri istenilen standartlardan vazgeçmeden misafir memnuniyeti odaklı düşünceye bağlı kalarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tesislerimizin sahip olduğu tüm kalite yönetim sistemleri Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilmektedir. 2016 yılı itibari ile Güral Premier markasına dahil edeceğimiz iki yeni yönetim sistemi ile, turizm sektöründe en çok yönetim sistemi belgesine sahip ilk işletme olmanın memnuniyetini sizlerle ile paylaşıyoruz. Güral Premier markası olarak, ISO 50001 Enerji yönetim Sistemini uygulayan ve ISO 14064 Sera Gazı Emisyonlarını Hesaplayan (Karbon Ayak İzi Hesaplaması) ülkemizdeki ilk ve tek tesis olmanın ayrıcalığını sizler ile paylaşıyoruz.
1-Güral Premier Hotels&Resorts bünyesinde Kalite Yönetimi kapsamında hangi çalışmalar yapılmaktadır?
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi: Tesislerimizde uygulanan tüm hizmet standartlarının dokümante edilmesi ve işleyişin bu standartlara göre yapılmasını kapsamaktadır.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi: Tesislerimizin tabii olduğu çevre mevzuatı gereklerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi ve doğal kaynak (elektrik, su, kimyasal) tüketimlerinin izlenerek çevre koruma çalışmalarına yardımcı olunması süreçlerini kapsamaktadır.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi: Tesislerimiz gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarına ait süreçleri kapsamaktadır. Gıda ürünlerinin satın alınması ile başlayan, depolama, mutfak üretimi ve restorandaki sunum süreçlerini de içerisine alan, olası fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirletici tehlikelerin kontrol edilmesini kapsayan bir yönetim sistemidir.
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi: iş kazası risk analizlerinin hazırlanması, gerekli tedbirlerin önceden alınması, iş esnasında personel kaynaklı tehlikeli hareketlerin önüne geçilmesi vb. İSG yönetim sistemi gereklerinin departmanlar özelinde yürütülmesini sağlamaktadır.
ISO 10002 Misafir Memnuniyeti Yönetim Sistemi: Misafir şikayetlerinin web tabanlı bilgisayar yazılımı ile alındığı ve departmanlara anında yönlendirme yapıldığı bir süreci kapsamaktadır.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi: Tesislerimizde misafirimiz konforu için ihtiyaç duyulan enerjinin en etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini kapsamaktadır.
ISO 14064 Sera Gazı Emisyonu Hesaplaması (Karbon Ayak izi Çalışması): Bu çalışma ile işletmemizde yürütülen tüm faaliyetler sonucunda açığa çıkan (doğrudan ve dolaylı olarak) CO2 salınımlarının hesaplanmakta ve salınımlarının azaltılması için alınacak koruyucu tedbirler ile işletmelerimizin doğaya bıraktığı CO2 miktarını azaltılmaktadır. Çevre koruma ve bir sosyal sorumluluk niteliğindeki bu projenin işletmelerimizde uygulanması turizm sektöründe örnek bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.
2- Güral Premier Hotels&Resorts bünyesinde yürütülen hizmet-konsept standartları sürekliliği nasıl sağlanmaktadır?
- Yukarıda bahsi geçen yönetim sistemlerinin gerektirdiği standartlar, sezon içerisinde tüm departmanların katılımı ile sezonda iki kez iç tetkikler ile denetlenmektedir. Ayrıca sektörde örnek teşkil edebilecek bir seviyeye gelmiş bu yüksek hizmet standartları her yıl düzenli olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) baş tetkikçileri tarafından denetlenmekte ve uygunluğu belgelenmektedir.
3-Güral Premier Hotels&Resorts bünyesinde yürütülen Çevre Koruma çalışmaları nelerdir?
(Spesifik örnekler)
Atık Yönetimi:
Tesislerimizde çevrenin korunması adına atık yönetimi çalışmaları, doğal kaynak tüketimlerinin kontrol altına alınması başlıca öne çıkan uygulamalardır. Tesis genelinde atıklar Organik, Kağıt, Plastik, Metal, Cam, Tehlikeli Atık, Bahçe Atığı, Tıbbi Atık, Atık Bitkisel Yağ, Atık Madeni Yağ ve pil atıkları olmak üzere 11 farklı türde ayrıştırılabilecek alt yapıya sahiptir. Geri dönüştürülebilir nitelikteki atıklar Kemer Belediyesi tarafından düzenli (günlük) olarak alınmakta ve çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır. Tehlikeli nitelikteki atıklar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı firmalar aracılığı ile bertaraf tesislerine gönderilerek çevreye zarar vermeden imha edilmesi sağlanmaktadır.
Doğal Kaynak Tüketimi:
Tesislerimizde kullanılan su, elektrik ve LNG doğal kaynakların günlük izlemeleri yapılmakta, her yıl belirlenen tüketim hedeflerini aşmamaları sağlanmaktadır. Doğal kaynak tüketim miktarlarını en ideal noktada tutmak amacı ile işletme içerisinde teknolojik tüm altyapısal imkanlar sağlanmıştır. Fotoselli musluklar, çift kademeli sifonlar, zaman ayarlı spring sulama sistemleri, sensörlü aydınlatmalar, çevreci yeni nesi ekipman tercihleri ile elektrik ve su tüketimleri en aşağı seviyelerde tutulmaya başlanmıştır. Sıcak su ısıtmada güneş kolektörlerinden, kazan dairesi baca gazı ısısından ve soğutma kuleleri geri devir suyu sıcaklığından faydalanarak LNG tüketimleri en ideal seviyede tutulmaktadır. Yenilikçi Uygulamalar: Sürdürülebilir turizm anlayışı ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını işletme içerisinde teşvik etmek amacı ile resepsiyon binasının (Tekirova) bir kısım elektrik enerjisi ihtiyacı güneş panelleri aracılığı üretilmektedir. Ayrıca plaj engelli şezlonglarımız şemsiyelerinden bulunan güneş panelleri aracılığı ile engelli misafirlerimizin mobile telefonlarını ve ıpad’leri şarj edebilmektedir.
4- Güral Premier Hotels&Resorts bünyesinde Havuz Güvenliğine Yönelik uygulamalar nelerdir?
İki tesiste bulunan toplam 56 havuz yüzücü güvenliğinin istediği alt yapı standartları göz önüne alınarak inşaa edilmiştir. Tüm havuzlarda yüzücü güvenliğini sağlayan bronz bröveli cankurtaranlar görev yapmaktadır. Yüzücülerin uyması gereken davranış kuralları (aquapark dahil) misafirlerin göreceği yerlerde ilan edilmektedir. Havuz yüzme suyu kalitesi standartları günlük olarak işletme içerisinde aylık olarak ise anlaşmalı akredite laboratuar tarafından alınan numuneler aracılığı ile izlenmektedir. Her iki tesisimizde de Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Temiz Havuz sertifikasına sahiptir. Ayrıca her sezon başı tur operatörleri ve acentelerin yaptığı denetimler tarafından havuz güvenliği standartları uygunluğu denetlenmektedir.
5-Güral Premier Hotels&Resorts bünyesinde Su Güvenliğine Yönelik uygulamalar nelerdir?
Tesislerimize belediye altyapı şebekesine bağlı sular öncelikle işletmemiz bünyesinde bulunan su depolarına alınmaktadır. Bahsi geçen şebeke suları kullanım ihtiyacına göre kimyasal ve mikrobiyolojik standartların gerektirdiği şekilde işlenmekte ve ondan sonra siz misafirlerimizin kullanımına sunulmaktadır.(şebeke suyu temizlik anlamında mevzuat kriterlerini sağlamaktadır. Su sertliği vb. konular işleme tabi tutulmaktadır.)
6- Güral Premier Hotels&Resorts bünyesinde Legionella Hastalığını önlemeye Yönelik uygulamalar nelerdir?
Başta misafir odaları ve QuuSpa su kullanım alanları olmak üzere tesis genelinde Legionella hastalığını önlemeye yönelik prosedürler belirlenmiş olup eksiksiz olarak uygulanmaktadır. Tesisin çeşitli noktalarında legionella kontrollerine yönelik aşağıdaki noktalardan numune örnekleri alınarak kontrolleri yapılmaktadır. Sıcak su tanklarının tümü, soğuk su tanklarının tümü (yumuşatma tankları dahil), Air‐conditioning sistem soğutma kulesi, Air‐conditioning sistem kondansörü, tüm katların en az birer odasının duş başlıkları, tüm katların en az birer odasının lavabo muslukları, Türk hamamı, varsa artezyen kuyusu veya artezyen suyunun deposu, içme suyu çeşmesi ve/veya buz makinesi rezervuarı. Lejyoner hastalığı: Bir işletmenin suyunda enfeksiyon kaynağı olarak ortaya çıkan ağır bir hastalıktır, bazı durumlarda ölüm ile sonuçlanabilir. Legionella tespit edildiği taktirde, yüksek maliyetlere sebep olabilir. Medyanın bu tür olaylar hakkında bahsetmesi ayrıca işletmenin itibarını da zedeleyebilir.
7- Güral Premier Hotels&Resorts bünyesinde yürütülen Gıda Güvenliği çalışmaları nelerdir? (Spesifik önekler)
Tesiste tüketilen tüm gıda ürünleri satın alma sürecinden başlayarak sunuma kadar geçen tüm evrelerde istenilen gıda güvenliği şartlarına uygun işlem görmektedir. Depolama:
Gıda ürünleri işletmelerimiz kuru gıda ve/veya soğuk odalarda gıda güvenliği için risk oluşturmayacak şekilde depolanmaktadır. Bahsi geçen depoların ortam sıcaklık-nem koşulları sürekli takip edilmekte belirlenen temizlik planları doğrultusunda hijyen koşulları sağlanmaktadır.
İşleme:
Tüm gıda ürünleri tüm teknolojik imkanlar yardımı ile oluşturulmuş mutfak ve bar operasyonu aracılığı ile işlenmektedir. Üretim hattı boyunca gıda güvenliğini etkileyebilecek tehlikeler belirlenmiş ve dokümante edilmiştir. Belirlenen bu kritik kontrol noktalarının gerektirdiği hassasiyetler doğrultusunda faaliyetler sürdürülmektedir.
Sunum:
Misafir tüketimine sunulan tüm gıdalar standartların gerektirdiği ısılarda (sıcak >63°C, soğuk <8°C) muhafaza edilmektir.
8- Güral Premier Hotels&Resorts bünyesinde Alerjen Misafirlere Yönelik uygulamalar nelerdir?
Tüm misafirlere otele giriş yaptıkları esnada ön büro çalışanları tarafından herhangi bir alerjen hassasiyetleri olup olmadıkları kendilerine sorulmaktadır. Bu hassasiyete sahip misafirlerimizin işletmemiz alerjen prosedürü hakkında bilgi verilmektedir. Bahsi geçen prosedüre ait tanımlanmış alerjen gıdalar restoran büfe sunumlarında misafirlerin göreceği bir şekilde ilan edilmektedir. Odalarda kullanılan tekstil ve temizlik kimyasallarına karşı alerji olan misafirlere yönelik gerekli önleyici tedbirler alınarak misafir memnuniyeti sağlanabilmektedir.
9- Güral Premier Hotels&Resorts bünyesinde yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları nelerdir?
(Spesifik örnekler) Tesislerimizde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gerekliliklerine tam uyum sağlanmak amacı ile her türlü altyapısal süreçler tekrar gözden geçirilmiş ve iyileştirmeler yapılmıştır. Departmanlara özgü iş kazası ve meslek hastalığı risk analizleri oluşturulmuş bu analizler sonucunda yüksek riskli gruplarda önleyici gerekli tedbirler alınmıştır. İşbaşı yapacak her personel öncelikle mesleki yeterliğini geliştirmek amacı ile mesleki ve iş güvenliği eğitimlerine tabi tutulmaktadır. İşbaşı yapmadan önce Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) departman yöneticileri tarafından zimmetlenmekte ve sezon boyunca amacına uygun olarak kullanmaları sağlanmaktadır. Tesis departman yöneticileri ve işçi temsilcilerinden oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu her ay düzenli olarak toplanarak işyeri iş sağlığı ve iş güvenliği süreçleri gözden geçirilmektedir.